FI ser över riktlinjerna för kreditprövningar

Par vid dator som ansöker om lån online

Det är dyster läsning i Finansinspektionens senaste rapport om konsumtionslån i Sverige. Den visar hur skuldproblemen växer – framförallt bland unga – samtidigt som allt fler låntagare får problem med återbetalningarna redan i ett tidigt skede. I samband med detta ser nu myndigheten över de riktlinjer som idag ligger till grund för långivares kreditprövningar, eftersom de ökade skuldproblemen tyder på att dessa inte fungerar. 

I Finansinspektionens (FI) rapport kan vi läsa om att de stora lånen blir allt större, samtidigt som de mindre lånen och krediterna haft en nästintill explosionsartad utveckling. De senaste tio åren har kort- och kontokrediter tillsammans med fakturaköp ökat från 4 miljarder kronor till hisnande 50 miljarder kronor.

Rent generellt tar svenskarnas konsumtionslån upp en allt större del av ekonomin. Trots att de bara står för ungefär 20 procent av hushållens totala skulder, står de för nämrare 50 procent av de månatliga betalningarna för hushållens lån. 

Risk för negativ spiral

Rapporten visar att många konsumenter bygger upp stora skulder genom att ta nya lån för att betala av tidigare lån. Även om många av dessa är av mindre storlek är det en stor andel av konsumenterna som får problem med återbetalningarna redan under lånets första månader. Sett till alla nya låntagare ligger denna siffra på 4,5%, medan om man ser till endast nya låntagare under 25 år ligger samma siffra på 8%. 

FI:s generaldirektör Erik Thedéen säger: ”Att en så stor andel låntagare får ett inkassokrav så kort inpå lånet beviljats är inte acceptabelt för ett gott konsumentskydd. Kreditprövningen behöver förbättras och bolag som har en stor andel låntagare som går till inkasso är något som vi kommer att titta närmare på under nästa år”. 

Därför har FI nu startat ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för vilken information långivarna egentligen ska bedöma vid en kreditupplysning. Det för att på ett säkert vis kunna bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Dessa riktlinjer ska vara klara till sommaren 2021. Det återstår att se hur framtiden för kreditprövningar kommer se ut.

Läs mer: E-handeln leder till ökade skulder hos svenskarna